Aşağıda belirtmiş olduğumuz MK PROJE YAZILIM VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. 'nin gen-port.com (bundan sonra GEN-PORT olarak anılacaktır) Hizmet Kullanım Kuralları'nın ihlal edilmesi, size sağlamış olduğumuz servislerimizin askıya alınması ya da tamamıyla iptal edilmesi sonucunu doğurabilir. Bu sebeple aşağıda belirlemiş olduğumuz kuralları ve Kullanıcı Hizmet Sözleşmesi'nin tamamını dikkatlice okuyunuz.

"gen-port.com" internet sitesini ve alt internet sitelerini (Site) ziyaret etmekle ve bu hizmeti kullanmakla işbu Hizmet Kullanım Kuralları ile bağlı olduğunuzu ve bu koşullar ile ilgili tüm cari kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuata uyacağınızı ve MK PROJE YAZILIM VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. 'nin gerekli görmesi halinde bu hizmetlerle ilgili yapacağı değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız.

MK PROJE YAZILIM VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş., herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle gen-port.com Kullanıcı Hizmet Sözleşmesi'ni düzenli olarak kontrol etmenizde fayda vardır. İşbu "Koşullar" üyelerimizin, hizmetlerimizden yararlanırken istenmeyen durumlar ile karşılaşmaması için hazırlanmıştır. Bu kurallar internet hizmetlerimizden yararlanan tüm üyelerin ve sitemize gelen ziyaretçilerin uyması gereken kurallardır. GEN-PORT üzerinden yapılan mesajlaşma, e-posta alışverişinin ve bilgi akışının üzerinde belirli bir kontrol politikası izlememekteyiz.

Hizmet Kullanım Kuralları'nı İhlal Eden Durumlar

GEN-PORT hizmetini, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları'na ya da Uluslararası Hukuk Kuralları'na göre suç teşkil edecek bilgiler aktarmak için kullanmak.
GEN-PORT hizmetinden 3. şahısları tehdit eden iletiler yayınlamak veya yollamak.
İnternet ağı üzerinde kullanıcının tanınmasını sağlayan bilgiler üzerinde değişiklik yapmak (ip adresi, e-mail adresi, kullanıcı bilgileri vb).
Alıcının isteği dışında ticari veya özel e-posta göndermek.
GEN-PORT'un vermiş olduğu hizmeti kullanarak, vermiş olduğumuz servisleri aksatmaya yönelik ya da 3. şahıslara ait sistem, bilgisayar ya da Networklere karşı yapılan saldırılar düzenlemek.
GEN-PORT hizmetlerini kullanarak, bilgileri ve izinleri dışında 3. şahıslara ait kişisel bilgileri toplamak ve kullanmak.
GEN-PORT'ta sunulan her tür hizmeti GEN-PORT'un izni ve bilgisi dışında yeniden satmak veya 3. şahıslara kullandırmak.
GEN-PORT tarafından sunulan web sitesine gelir elde etme amacı taşımasa dahi reklam almak veya pazarlama faaliyetleri kapsamına girebilecek içerikleri yüklemek.

Hizmet Kullanım Kuralları İhlalinin Bildirilmesi

GEN-PORT Hizmet Kullanım Kuralları'nın ihlal edildiğini düşündüğünüz durumlarda info@mkproje.com adresine durumu bildiriniz. Söz konusu ihlal hakkında şirketimize bilgi verilmemesi halinde ve bilgi verilse dahi şirketimizin hukuken müdahale edemeyeceği hallerde, şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

İçerisinde size ulaşabileceğimizi sağlayacak iletişim bilgilerinizin de bulunduğu, ihlalin detayını içeren e-posta, söz konusu ihlal için kullanılan IP adresi (her internet kullanıcısının internet bağlantısında sahip olduğu kimlik numarası), İhlalin gerçekleştiği kesin tarih ve saat, İhlalin gerçekleştiğine ilişkin delil (e-posta mesajı, görüntü, log dosyası vb.) MK PROJE YAZILIM VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. 'ye bildiriminiz sonucunda ve ihlalin kesinleşmesi ile birlikte ihlal eden kişinin GEN-PORT üyesi olduğunun anlaşılması halinde aşağıdaki yaptırımlardan birini ya da birden fazlasını kendi takdirine göre uygulama yoluna gidilecektir. Hakkınızda, başka bir üye tarafından Hizmet Kullanım Kuralları'nın ihlal edildiğine ilişkin bir bildirim yapılması halinde, işbu madde tarafınıza da uygulanabilir.

Sözlü ya da yazılı uyarı.
Üyenin siteye erişiminin askıya alınması.
Üyenin siteye erişiminin tamamen iptal edilmesi.
İhlaller sonucunda MK PROJE YAZILIM VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. 'nin kayıpları sebebiyle yasal yollara başvurulması.
Başvuru sahibine, ihlali gerçekleştiren kişiye ait kimlik bilgilerinin verilmesi söz konusu değildir.

Hizmet Kullanım Kuralları'nın ihlalinin yapılmasını müteakip 48 saat içerisinde, yukarıda bilgilerle birlikte başvurunun yapılması gerekmektedir. MK PROJE YAZILIM VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş., 48 saati aşan başvuru sürelerinde gerekli girişimleri yapmakla birlikte kişinin tespiti ve uyarılması konusunda hiçbir garanti vermemektedir. MK PROJE YAZILIM VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. size bu konuda özel ve yazılı olarak yetki vermedikçe, sitedeki bilgi, içeriği, aktiviteleri izlemek ve tanıtıcı bilgiler almak ve başka kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağınızı, yüklemeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi veya başka bir şekilde dağıtmayacağınızı da kabul etmektesiniz.

Bu sitenin içeriği ve yazılımı, MK PROJE YAZILIM VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. 'ye aittir ve Türk ve uluslararası fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla ilgili sair mevzuat çerçevesinde korunmaktadır. Site sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtım yazıları konulmuştur. İşbu sözleşmeyi onaylayarak bu uyarıları okuduğunuzu kabul etmektesiniz.

Erişim Yasakları ve Müdahale Hakları

GEN-PORT internet sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yöntem kullanmayacağınızı ve altyapımız üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağınızı da kabul etmektesiniz. GEN-PORT 'u görüntülemek veya kopyalamak amacıyla, veya izin ve yetki verilmeyen başka amaçlar için, önceden bizim yazılı iznimizi almadan herhangi bir otomatik (robot, örümcek vs.) ya da otomatik olmayan herhangi bir yöntem kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz.

Önceden MK PROJE YAZILIM VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. 'nin bu konuda açık ve yazılı iznini almadan, GEN-PORT internet sitesinin içeriğini kopyalamayacağınızı, çoğaltmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, bu içerikten türevler yaratmayacağınızı ya da bunları ticari amaçlarla kamuya teşhir etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

GEN-PORT 'un yetkisiz olarak çerçevelenmesi, yetkisiz bağlantı, robot, örümcek veya başka aletlerin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır. Bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve medeni hukuk ve ceza hukuku tedbirleri ve ihtiyati tedbirler de dahilolmak üzere gereken bütün uygun hukuki tedbirler alınacaktır.

GEN-PORT 'u, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri hakkında MK PROJE YAZILIM VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. 'den açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla kullanan kullanıcıların hak ve imtiyazları anında sona erdirilecektir. Makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya fikri ve sınai mülkiyet haklarına konu olan, benzeri içerik koyan kullanıcılar, Siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarına, özellikle telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) ihlal veya tecavüz etmemelidir. Bir kullanıcının GEN-PORT 'u yasadışı bir hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin bize bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcı veya kullanıcıların GEN-PORT 'a erişim ve/veya GEN-PORT 'a kullanım hakları en kısa zamanda iptal edilecektir. GEN-PORT 'un ileri sürülen hak tecavüzünun veya hak ihlâlinin yapıldığına inanması durumda, kendi mutlak takdirine göre, hak ihlalini veya tecavüzü gerçekleştiren kullanıcının veya kullanıcıların GEN-PORT 'a erişim veya GEN-PORT 'a kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrar beklenmeksizin de iptal etme hakkı saklıdır. MK PROJE YAZILIM VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. GEN-PORT hizmetin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da GEN-PORT veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez.

GEN-PORT ve içeriği "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" sunulmaktadır. MK PROJE YAZILIM VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş., sizin GEN-PORT 'tan yüklediğiniz dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti edemez. GEN-PORT 'un belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler dışında her türlü başka aleni veya zımni garanti reddedilmektedir.

MK PROJE YAZILIM VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş., bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, bu Sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz. MK PROJE YAZILIM VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş., sitenin kullanılmasından ya da GEN-PORT hizmetinin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar konusunda hiçbir garanti vermez. MK PROJE YAZILIM VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş., sitenin üçüncü şahıs kullanıcıları, GEN-PORT 'un kullanıcıları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının GEN-PORT hizmetiyle ilgili ya da sizin siteyi ve/veya GEN-PORT hizmetini kullanmanızla ilgili fiil, ihmal ve davranışları için her türlü sorumluluğu reddeder.

MK PROJE YAZILIM VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş.; herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların siteyle bağlantılı veya siteye atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz. Bu sorumluluk sınırlamalarına izin verilmeyen ülkeler hariç, MK PROJE YAZILIM VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş., bu tip zararların olabileceği kendisine önceden bildirilmiş olsa bile, kâr kaybı da dahil dolaylı, arızi ve özel zararlar veya netice kabilinden doğan zararlar veya cezai tazminatlar için size karşı hiçbir durumda sorumlu tutulamaz.

Ödeme Koşulları

Kullanıcı GEN-PORT'tan ancak GEN-PORT'ta beyan edilen ücretleri yine GEN-PORT'ta beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.
GEN-PORT'a ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri web sitesinin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecektir.
Buna ilişkin talepler, MK PROJE YAZILIM VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir.
Kullanıcı'nın üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcı'nın üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme'nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.
Kullanıcı'nın GEN-PORT'u kullanma süresi satın aldığı pakette belirtilen süre kadardır. Bu süreleri Ana Kullanıcı'nın Kullanıcı İşlemleri menüsünden takip edebilirsiniz.
Kullanıcı'nın mevcut paketteki süresi sona erdiğinde yeni bir paketi yok ise Ana Kullanıcı ve Alt Kullanıcılarının hesapları Pasif duruma düşer.
Kullanıcı'nın GEN-PORT'u aralıksız olarak kullanmaya devam etmek istemesi halinde en geç mevcutta paketinde belirtiler Bitiş Tarihinde yeni paket alması gerekmektedir.
15 Gün boyunca Pasif durumda kalan hesapların sistemdeki bilgileri sistem tarafından kalıcı olarak silinir. Silinen veriler hakkında MK PROJE YAZILIM VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kullanıcı, Pasif durumda kalan süre boyunca (15 gün) sistemdeki verilerini talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcı'nın sistemdeki verileri (Çalışma Listesi, Sipariş Listesi, İhale Listesi, Fatura Listesi, Görev Listesi) tarafına Excel dosyası olarak temin edilecektir. Kullanıcı, info@mkproje.com.tr adresine bu talebi ilettikten(GEN-PORT'ta Ana Hesap olarak kayıtlı olan mail adresinden) sonra 7 iş günü içerisinde başlangıçtan talep mailinin geldiği güne kadar olan veriler Kullanıcı'ya mail yoluyla(GEN-PORT'ta kayıtlı Ana Hesap mail adresine) teslim edilir ve sistemden kalıcı olarak silinir. MK PROJE YAZILIM VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş., Kullanıcı tarafından iletilen iletişim adresine paket alımından itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ilgili faturayı iletecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.

İşbu koşulların MK PROJE YAZILIM VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. 'nin sorumluluğunu sınırlayan hükümlerinden birinin yetkili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve MK PROJE YAZILIM VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. 'nin sorumluluğu buna göre belirlenecektir.

Hukuken GEN-PORT üyesi olarak kullanımınız sonucunda MK PROJE YAZILIM VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. 'nin üçüncü kişilere karşı sorumlu olmasına neden olan, ihlalinizden dolayı MK PROJE YAZILIM VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. tarafından karşılanan her türlü zararın tarafınıza rücu edilme hakkı saklıdır.

Siteyi kullanmakla, bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılırsınız ve site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. Ayrıca, İzmir Merkez mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmektesiniz.